15
OKT
2012

sterrenklas en ballenklas: naar de kinderboerderij

Warning: A size mismatch error occurred while trying to fetch the photos (the album reported 112 entries, but only 100 were returned).

“Samen met enkele lieve grootouders en ouders beleefden we een fantastische namiddag op de kinderboerderij. Bedankt voor al de hulp en vooral de gezelligheid!!!”

From sterrenklas en ballenklas: naar de kinderboerderij, posted by De Pientere Piste Freinetschool on 10/15/2012 (Showing 100 of 112 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2